Politică de confidențialitate

Dată de publicare 25 mai 2018

1. Introducere.

1.1. Acest document explică ce informații sunt colectate pentru a putea desfășura activitatea de comercializare pe pe site-ul firmei CENTRUL DE CERCETARENUTRICEUTICA SRL (CCN)  (include toate site-urile CCN din europa și va fi numit de acum "Website").

1.2. Documentul descrie cum utilizăm aceste informații, unde le stocăm și cum le protejăm.

1.3. Pentru a putea permite clienților și partenerilor (numiți de acum încolo ''utilizator'') să achiziționeze produse sau servicii din website, trebuie să procesăm anumite date. Dacă va fi nevoie de procesarea datelor în orice alt scop decât pentru desfășurarea actului de vânzare din website atunci va fi cerută confirmarea utilizatorului.

1.4. Datele stocate nu sunt divulgate altor persoane decât partenerilor din rețeaua CCN ce prelucrează comenzile local în țările din care sunt plasate.

1.5. Acest document explică drepturile utilizatorului privind procesarea datelor personale ale acestuia.

2. Definiții

2.1 Datele personale sunt informații care în mod absolut sau coroborate cu alte informații pot indentifica în mod precis o anumită persoană.

===2.2. Luând în considerare Datele personale descrise în Politica de confidențialitate și utilizate de compania CCN în legătură cu site-ul Web, administratorul de Date Personale în sensul normelor privind protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană este: CENTRUL DE CERCETARENUTRICEUTICA SRL, cu sdiul in loc. Tureni, nr.103A, Judetul Cluj, România, registrul comerţului: J12/535/18.02.1994, CUI 5337954/16.03.1994, e-mail: bioccn.cercetare@gmail.com, denumit CCN.===

2.3. Website-ul in sensul normelor, include magazinul online, denumit e-Store și toate serviciile asociate, inclusiv conturile utilizatorilor, platforma educativă, concursuri/competiții și alte servicii pentru Utilizatori.

2.4. Clientul (în general Utilizatorul) este reprezentat de o persoană în vârstă de cel puțin 16 ani, o persoană autorizată sau o unitate organizațională fără personalitate legală.

2.5. Partenerii sunt companii de încredere ce articipă la dezvoltarea Website-ului.

2.6. Luând în considerare Datele Personale descrise în politica de confidențialitate și utilizate de Partenerii noștrii, în conjunctură cu Website-ul, administratorii de date în sensul normelor privind protecția Datelor personale în Uniunea Europeană sunt acei Parteneri.

3. Despre ce este vorba în document

3.1. The Privacy Policy applies to the Website of CCN.

3.2. In particular, the Privacy Policy specifies Personal Data and other data that CCN obtains from Customers and anyone using the Website (and in general called Users).

3.3. The Privacy Policy specifies which personal data and other data of Users are collected and processed by the Website, how and for what purpose it is done and how the data are stored.

3.4.The Privacy Policy specifies the rights of Users concerning their data provided to CCN.

3.5. The Privacy Policy specifies the Partners of CCN which can have access to the Personal Data, and the purpose of the cooperation.

Protecția datelor obținute de la copii

4.1. CCN nu procesează intenționat datele personale ale copiilor cu vârste sub 16 ani.

5. Ce date colectează CCN

5.1. în stadiul de înregistrare în e-Store:

5.1.1. Pentru înregistrarea companiilor ce activează în domeniile commercial si servicii, CCN colectează următoarele date:

 • nume și prenume;
 • e-mail;
 • nume firmă;
 • țară;
 • CIF;
 • postul celui ce se înregistrează;
 • număr de telefon;
 • adresă.

5.1.2. Pentru înregistrarea persoanelor fizice și companiilor ce nu activează în domeniile commercial si servicii, CCN colectează următoarele date:

 • nume și prenume;
 • adresă;
 • număr de telefon;
 • e-mail.

5.2. In cazul folosirii site-ului, CCN colectgează:

 • Datele necesare emiterii facturii pentru produsele achiziționate și date ce permit livrarea prin curier a produselor către Client.
 • Jurnal despre activitatea Utilizatorului pe site, incluzănd: timpul și perioada vizitei, adresa IP, paginile vizitate în timpul vizitării magazinului online.

5.3. Pentru contactul cu departamentul tehnic, CCN mai colecteaza următoarele date:

 • Alte date necesare pentru furnizarea suportului privind cererile și întrebările utilizatorului privind produsele si serviciile, date tehnice sau altele.

5.4. În cazul participării utilizatorului la un curs/training, CCN poate colecta și:

 • Alte date procesate exclusiv pentru pregătirea cursurilor/trainingurilor, incluzând: e-mail, nume și CUI-ul companiei, adresa de corespondență, număr de telefon, funcție în companie și uneori - fotografie sau scan al certificatului de ocupare a funcției în companie.

5.5. Aceste date sunt necesare pentru a furniza diferite servicii. Dacă un potențial utilizator nu își dă consimțământul pentru colectarea și procesarea acestor date, acesta nu va putea achiziționa bunuri si servicii.

5.6. Cookies.

CCN și partenerii colectează informații prin fișiere tip cookie (cookies). Mai multe informații despre Cookies. Politica de cookie este parte din politica de confidențialitate Cookies policy is a part of Privacy Policy.

6. Informații cu privire la datele personale utilizator în serviciul de plată online.

6.1. CCN nu colectează / stochează date specifice de plată. Aceste date sunt prelucrate exclusiv de către operatorul de plăți. În cazul în care Utilizatorul plătește pentru bunurile achiziționate în e-Store prin intermediul serviciului de plată online, operatorul ne informează că plata a fost efectuată, data, moneda și valoarea.

7. Cum sunt colectate datele cu caracter personal

7.1. Datele personale pot fi colectate, stocate și procesate direct de CCN sau de Parteneri în următoarele cazuri:

7.1.1. Date personale sunt furnizate de către Utilizatori // X // pentru noi și pentru Parteneri la achizițiile din e- Magazin .

7.1.2. Date personale sunt furnizate de Utilizatori la momentul la care acestia ne contactează.

7.1.3. Informațiile privind activitatea Utilizatorilor site-ul , cum ar fi ora și perioada de logare, adresa IP, paginile web vizitate în e-Store /// sunt colectate automat .

8. De ce procesăm datele utilizatorilor - baza legală pentru prelucrarea datelor.

8.1. Procesăm datele Utilizatorului pentru a furniza serviciile // // Website , care sunt necesare pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată ( Utilizator ) sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate ( Utilizator ) înainte de a încheia un contract; pentru a ne îndeplini obligațiile legale impuse; pentru a satisface așa-numitul "interes legitim" al companiei CCN sau din alte motive prezentate în paragraful 10: "Scopul procesării datelor".

8.1.1. Prin "interes legitim" se înțelege un scop legal și rațional al prelucrării datelor pentru a proteja securitatea acestora, pentru a promova serviciile CCN in vederea asigurarii unui marketing potrivit pentru Utilizatori ,să analizeze datele pentru a combate frauda. Când ne bazăm pe interesul legitim, analizăm și luăm în considerare fiecare impact potențial al procesării datelor asupra drepturilor Utilizatorului///. În alte scopuri, solicităm un consimțământ clar, care poate fi retras în orice moment, fără a afecta validitatea datelor prelucrate înainte de retragerea consimțământului.

9.Cum gestionăm datele utilizatorilor

9.1. Datele colectate sunt salvate pe servere securizate în Europa. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele Utilizatorilor împotriva utilizării neautorizate sau procesării ilegale, pierdere distrugere sau deteriorare. Acordăm o mare importanță și avem grijă să ne asigurăm că aceste date sunt sigure și în conformitate cu Politica de confidențialitate.

9.2. Cât timp salvăm datele Utilizatorilor.

9.2.1. Reținem datele Utilizatorilor numai cât timp este necesar să se atingă obiectivele stabilite în această politică de confidențialitate. În câteva cazuri excepționale, perioadele de retenție pot fi impuse de lege, ex.: pentru taxe, facturare sau alte cerințe sau obligațiuni legale.

9.3. Dacă nu vom mai avea nevoie de datele Utilizatorilor, acestea se vor șterge sau vor fi făcute anonime. În particular:

9.3.1. Datele conectate cu conturile Utilizatorilor de pe Website sunt stocate pe timpul contractului, ex.: până când contul a fost închis. După suspendarea contului, datele vor fi reținute pe o perioadă de timp pentru facturare, termeni legali sau taxe.

9.3.2. Dacă Utilizatorul ne va contacta și nu va avea un cont în Magazinul Online, corespondența va fi păstrată o perioadă de timp pentru transmiterea serviciilor și după pentru întocmirea facturilor, plata taxelor și cerințelor legale.

9.3.3. În scopuri de marketing, vom reține datele Utilizatorilor atâta timp cât avem consimțământul valabil. În eventualitatea retragerii acestui consimțământ de către Utilizator, le vom elimina fără întârziere în maxim 14 zile de la recepția deciziei Utilizatorilor.

10. Scopul procesării datelor.

10.1.Datele Utilizatorilor pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 • ===Pentru îndeplinirea obligațiilor în temeiul acordurilor dintre Utilizatori și noi, cu privire la accesul în Magazinul Online, posibilitatea de a plasa comenzi.
 • Pentru a putea menține serviciile de consiliere tehnică pentru Utilizatori.
 • Pentru a identifica utilizarea incorectă a Magazinului Online.
 • Pentru a administra, îmbunătății și dezvolta Magazinul Online.
 • Pentru scopuri de taxare, legal și facturare.
 • Pentru a transmite către Utilizatori informații de marketing, inclusiv mailuri personalizate cu referire la produse și servicii ce sunt disponibile la noi sau care, în opinia noastă, poate prezenta un real interes pentru Utilizatori, ex.: newsletter promoțional pe adresa Utilizatorului. Bine înțeles, acest lucru este opțional - avem nevoie de permisiunea fiecărui Utilizator pentru recepția acestui tip de promovare.

10.2. În eventualitatea personalizării sau direcționării comunicărilor noastre de marketing, putem crea profile cu datele Utilizatorilor, ceea ce înseamnă că putem utiliza informațiile pentru a adapta comunicațiile adresate fiecărui Utilizator în parte în funcție de cerințele acestuia. În acest caz, cu toate acestea, nu folosim algoritmi care iau decizii automate - de exemplu, nu trimitem oferte automate pe baza activității Utilizatorului în Magazinuyl Online.

10.3. Putem procesa unele date agregate care nu sunt Date Personale ale oricărui Utilizator și le transferăm către Parteneri în vederea îndeplinirii contractelor sau a creșterii funcționalității Website-ului.

10.4. Dacă Utilizatorul, nu vrea să recepționeze oferte personalizate, recomandări de produs sau orice alte informații, puteți obiecta în orice moment.

11.Colectarea datelor de către terți și servicii externe.

11.1. Website-ul poate avea legături la conținut sau servicii oferite de terți sau servicii externe. Politica noastră de confidențialitate nu acoperă acele produse sau servicii, deci, fiecare Utilziator trebuie să se familiarizeze pe cont propriu cu politica de confidențialitate relevantă pentru fiecare produs sau serviciu folosit.

12. Partenerii noștrii de încredere

12.1. Scopul datelor descrise în Politica de Confidențialitate ce este procesată de Partenerii// noștrii în conjunctură cu funcționarea Website-ului este administrată de acei Parteneri și, potrivit regulilor EU cu referire la protecția datelor personale, fiecare Partener este responsabil pentru protecția datelor.

12.2. Datele personale ale Utilizatorilor pot fi partajate cu Partenerii noștrii în vederea furnizării serviciilor sau produselor necesare. Vă asigurăm că vom oferii întotdeauna minimul de informație necesară atingerii scopului cooperării Partenerilor cu CCNPartenerii// pot avea un potențial acces la date și le pot procesa în numele nostru numai pentru situațiile descrise mai jos.

12.3. Partenerii nostrii sunt:

12.3.1. Parteneri cu instrumente de gestiune internă și instrumente pentru rularea serviciilor Web.

12.3.2. Parteneri ce ne ajută la analiza datelor prin furnizarea de instrumente analitice.

12.3.3. Consultanți juridici, fiscali, de audit și de facturare.

12.3.4. Afaceri externe, Parteneri în Uniunea Europeană ce utilizează Website-ul prin rularea acestora în alte versiuni de limbă decât Romana.

 

12.4. La cerere, există posibilitatea dezvăluirii datelor personale de Utilizator către poliție sau alte autorități legale.

12.5. Magazinul online utilizează serviciul reCAPTCHA oferit de Google Inc. pentru protecția conținutului înregistrat de Utilizatori în formele disponibile pe pagina noastră. Acest serviciu verifică dacă browserul web tratează o persoană sau un robot, pentru a prevenii abuzul unor funcții ale WEBsite-ului cu viruși tip spam. Serviciul necesită adresa IP a Utilizatorului și alte date necesare Google pentru operarea corectă a acestei funcționalități. În acest sens, conținutul transmis de dumneavoastră este transmis și către google și utilizat de această companie.

+++13.6. Drepturile utilizatorilor.+++

13.1. În orice moment, fiecare Utilizator are dreptul la obiectarea oricărei procesări ale Datelor Personale (ex.: în scopuri de marketing))). Astfel de obiecții pot fi plasate prin email la adresa bioccn.cercetare@gmail.com sau folosind un instrument online din contul Utilizatorului de pe Website.

13.2. Adițional, fiecare Utilizator are următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la Datele Personale stocate de CCN.
 • Dreptul de a cere ștergerea datelor din baza de date CCN.
 • Dreptul de a cere modificarea datelor în cazuri justificate.
 • Dreptul de a cere restricționarea procesării datelor.
 • Dreptul de a transfera datele către o altă entitate.

Fiecare Utilizator poate cere aceste drepturi printr-un mail la adresa bioccn.cercetare@gmail.com.

13.3. Dacă dumneavoastră, Utilizatorul, aveți orice întrebare cu privire la protecția Datelor Personale, vă rugăm să ne contactați cu un mail la adresa bioccn.cercetare@gmail.com. Dacă, considerați că cererile dumneavoastră nu au fost soluționate corect, puteți raporta acest lucru către autoritățile pentru protecția datelor sau către biroul de protecție a datelor din Romania.

14.Schimbări în politica de confidențialitate.

14.1. Putem face modificări în acest document dacă acest lucru este necesar și impus de lege sau schimbări în funcționalitatea Website-ului, cu toate acestea, dispozițiile exprimate în document pot fi modificate numai în măsura în care este necesar și fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră. În acest caz, vom face documentul disponibil online și vă vom informa electronic cu modificările efectuate.

14.2. Schimbările din Politica de Confidențialitate vor fi aplicabile din momentul publicări documentului pe Websie. Dacă dumneavoastră, Utilizatorul, aveți întrebări legate de orice schimbare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.